May 28, 2021 / Cieszyn County

Mała i Duża Ojczyzna. Pamiątkowe tablice historyczne w Ustroniu pod Małą Czantorią.

Mała i Duża Ojczyzna. Pamiątkowe tablice historyczne w Ustroniu pod Małą Czantorią.

W czasie wędrówki na Wielką i Małą Czantorię (Beskid Śląski) napotkałem w Ustroniu ciekawe tablice. Mam zwyczaj czytania napotkanych tablic informacyjnych, te z Ustronia okazały się nietypowe i intrygujące. Mała i duża Ojczyzna na tablicach historycznych.

Schodziłem z Małej Czantorii żółtym szlakiem do Ustronia. Tablice znajdują się w miejscu gdzie żółty szlak wychodzi z lasu na ul. Jelenica. Tablicę przedstawiam od góry.

Cyryl i Metody

Cyryl i Metody
Cyryl i Metody

Cyryl i Metody prowadzili działalność ewangelizacyjną (i w pewnym stopniu cywilizacyjną) wśród Słowian mieszkających na Bałkanach. Dotarli też do państwa Wielkomorawskiego, którego północny kraniec dochodził do Klimczkoka. Można więc przyjąć, że Ustroń miał Cyrylem i Metodym jakiś punkt styczny.

Tablica ufundowana w 1150 rocznicę misji Cyryla i Metodego na Śląsku Cieszyńskim.

Mieszko I

Dagome Iudex 990r
Dagome Iudex 990r

Chrzest Polski jest mitem narodowym. Mieszko I ochrzcił się sam wraz z przybocznymi. Ale rok 966 możemy uważać za początek polskiej państwowości. Na tablicy umieszczono fragment dokumentu "Dagome Iudex", określający terytorium państwa Mieszka I. Opis granic jest dość mglisty, trudno z niego dociec czy Ustroń znajdował się w granicach Polski.

Tablica ufundowana w 1050 rocznicę chrztu Polski.  

Henryk Pobożny

Najazd tatarski 1241r
Najazd tatarski 1241r

W 1241r Tatarzy (poprawnie: Mongołowie) najechali południową Polskę. Dotarli aż do Legnicy, gdzie pokonali wojska śląskie i niemieckie. Jeden z zagonów mógł przechodzić przez okolice Ustronia. Jeśli tak, to pewnie złupili co się dało, a w zamian zostawili trochę swojego DNA.

Tablica ufundowana w 775 rocznicę najazdu tatarskiego.  

Marcin Luter

Reformacja 1517r
Reformacja 1517r

Sam Marcin Luter z Ustroniem nie miał nic wspólnego. Ale Reformacja miała duży wpływ na Ustroń i okolice. Do dzisiaj w mieście jest sporo protestantów. O co w tym wszystkim chodziło?

  1. Sola Scriptura - Tylko Biblia
  2. Solus Christus - Tylko Chrystus
  3. Sola Gratia i Sola Fide - Tylko łaska i wiara
  4. Solum Verbum - Tylko słowo

Tablica ufundowana w 500rocznicę Reformacji.  

Jan III Sobieski

Odsiecz wiedeńska 1683r
Odsiecz wiedeńska 1683r

Kolejna tablica poświęcona jest odsieczy wiedeńskiej. Jan III Sobieski przez Ustroń nie przechodził, ale jego armia idąc na Wiedeń przez Bramę Morawską z pewnością zaopatrywała się w okolicy Cieszyna. Ustronianie mogli więc przyczynić się do powodzenia odsieczy wiedeńskiej.

Tablica ufundowana w 335 rocznicę odsieczy wiedeńskiej.

Józef Piłsudski

Bitwa Warszawska 1920r
Bitwa Warszawska 1920r

Ostatnia z tablic upamiętnia Bitwę Warszawskę. "Cud nad Wisłą" miał miejsce z dala od Ustronia, ale efekt bitwy miał znaczenie dla dalszego biegu Historii Ojczyzny i zarazem historii małej ustrońskiej ojczyzny. 

Tablica ufundowana w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej .

Podsumowanie

Bardzo spodobał mi się pomysł umieszczenia tablic z ważnymi wydarzeniami historycznymi. Na ostatniej z tablic umieszczono napis "Ołtarz naszej małej ojczyzny". Na swój użytek nazwałem tablice "Mała i Duża Ojczyzna". Historia przez duże H miała niewątpliwy wpływ na małą historię Ustronia i okolic. 

Tablica podsumowująca
Tablica podsumowująca
Leave a comment
Miejsca w pobliżu